Bilder fra Skien; Fløtningsmonumentet 1

Pictures from Skien; Log driving monument 1

[ Opp  | Neste  | Forrige ]

[ Up  | Next  | Previous ]

Fløtningsmonumentet i Skien

Fløtning og sagdrift har alltid betydd mye for Skien. Derfor har byen kostet på seg et fløtningsmonument, som jeg synes er praktfullt. Rustfritt stål og rennede vann i en dramatisk setting er verdig tildigere generasjoners slit.

I bakgrunnen ser vi Hjellevannet (5 moh.) som skaffet det nødvendige vannfallet for sagdriften. Den karakteristiske kirken er også med.

Log driving and saw mills have always been a large part of Skien. That's we the community has raised a log driving monument, which I think is magnificent. Stainless steel and running water in a dramatic scene pay respect to our ancestors.

Further away, we see Hjellevannet Lake (5 m ASL) that provided the necessary waterfall to drive the saws. The characteristic church can also be seen.

webmaster@hoiset.net