Skien Bys Matrikul pr. 1. januar 1930 -- introduksjon

The land register of Skien as of 1st Jan 1930 -- an introduction

[ Hjem | Home ] [ Postkort | Postcards ] [ Posthistorie | Postal History ] [ Slekt | Genealogy ] [ LaTeX | LaTeX ]


Skien Bys Matrikul pr. 1. januar 1930 er en liten bok som inneholder eier av og takstbeløp for samtlige eiendommer innenfor Skien bys grenser ved denne datoen. Den er trykket ved Pedersens trykkeri i Skien, mer data finnes ikke på omslaget. Jeg arvet den etter min farfar, han var fullmektig i Gjerpen Sparebank. Den er sikkert brukt som oppslag ved vurdering av kredittsikkerhet. Matrikkelen inneholder eiendomsforholdet til ca. 2700 tomter/hus i Skien.

Matrikkelen er tilgjengelig som tekst formatert med tabellfunksjon Den er ganske stor, 405k. Netscape sliter litt med denne.


The Land register of Skien 1st Jan 1930 is a small book containing the owner(s) of and value of all real estates within the city limits of Skien at that date. It is printed by "Pedersens trykkeri" i Skien, more information is not available at the front matter. I inherited the book from my grandfather, he worked at a local bank. I suppose the amounts are used as a reference for credit-worthyness. The land register lists the owner(s) of about 2700 houses in Skien.

The register is availabe as table-formatted text. It is rather large, 405k. Tough work for Netscape, this one.