Bilder fra Skien; Skien sett fra Tollboden

Pictures from Skien; Skien sett fra Tollboden (Customs Hall)

[ Opp  | Neste  | Forrige ]

[ Up  | Next  | Previous ]

Skien sett fra Tollboden

Skien sett fra Tollboden. Bryggevannet ses i forgrunnen. Lyktestolpen utgjør det ene av punktene for byens hovedakse.

Skien seen from Tollboden (Customs Hall). Bryggevannet (Harbour Lake) in the front. The lamp post is one of the locations for the city axis.

webmaster@hoiset.net