Bilder fra Skien; Skien sett fra Tollboden

Pictures from Skien; Skien seen from Tollboden (Customs Hall)

[ Opp  | Neste  | Forrige ]

[ Up  | Next  | Previous ]

Skien sett fra Tollboden

Skien sentrum sett fra Tollboden igjen. Bryggevannet i forgrunnen. Et tilsvarende motiv finnes på dette gamle postkortet.

The center of Skien viewed from Tollboden (Customs Hall). Bryggevannet (Harbour Lake) in the front. You can see a similar scenery on this old postcard.

webmaster@hoiset.net