Bilder fra Skien; Ibsenparken

Pictures from Skien; The Ibsen park

[ Opp  | Neste  | Forrige ]

[ Up  | Next  | Previous ]

Bilde fra Ibsenparken, Skien

Ibsenparken med kirken i bakgrunnen. Fra gamle dager har jeg dette postkortet og et fotografi, trolig fra avdukinga av Ibsen-statuen i 1906(?)

The Ibsen park with the church in the background. From older days I've got this postcard and a photo, probably from the unveiling ceremony of the Ibsen statue in 1906(?)

webmaster@hoiset.net