Bilder fra Skien; Rådhuset

Pictures from Skien; The City Hall

[ Opp  | Neste  | Forrige ]

[ Up  | Next  | Previous ]

Bilde av Skien rådhus

Skien rådhus, bygd i 1893/94. Rådhusplassen er forsvunnet, men dukker kanskje opp igjen i år 2000? Du kan se ut hvordan plassen så ut i gamle dager på dette postkortet.

Skien City Hall, built in 1893/94. The City Hall square has disappeared, but may be rebuilt in year 2000. You can have a look at how the City Hall square looked like in older days at this postcard.

webmaster@hoiset.net