Bilder fra Skien; Innerst i Hjellen

Pictures from Skien; From Hjellen

[ Opp  | Neste  | Forrige ]

[ Up  | Next  | Previous ]

Fra Hjellen i Skien

Fra Hjellen. I gamle dager et boligstrøk, i dag forretninger og småbåthavn. Hjellevannet ligger på 5 moh.

From Hjellen. In older days a residental area, today shops and a small boat area. Hjellevannet is located at 5 m ASL.

webmaster@hoiset.net